analytická činnost

  • obchodní
  • ekonomická
  • finanční

Cílem je dodat klientovi vyčerpávající informaci o konkrétním podnikatelském, soukromém subjektu nebo záměru, vytvoření záznamu, fotodokumentace, vypracování projektu a písemné zprávy s návrhy řešení situace.

kbgecnescsadkovosluzbaneuornasvuomuniversconklineusircpicpicpicpi