poradenství v oblasti investic

Firemní poradenská činnost a financování

 • Ocenění podniku
 • Modely financování
 • Redukce rizik
 • Ověření aktiv
 • Záruky a jstoty
 • Optimalizace přístupu k informacím
 • Finanční analýza
 • Právní poradenství

Restrukturalizace

 • Firemní reengineering a redesign
 • Finanční vyrovnávání nároků věřitelů
 • Zhodnocení firmy před následným prodejem
 • Optimalizace financování transformace
 • Operativní řízení podniků
 • Jednání s věřiteli
 • Podnikatelské plány
 • Prodej podniku či jeho části

Akvizice, fůze, zprostředkování prodeje

 • Finanční ocenění
 • ošetření smluvních vztahů
 • Obchodní transakce
 • Financování
 • Řízený prodej aktiv

kbgecnescsadkovosluzbaneuornasvuomuniversconklineusircpicpicpicpi