satelitní vyhledávání vozidel

Systém, který využíváme, funguje na principu

  • radiového vysílání
  • celosvětového navigačního systému GPS
  • komunikační sítě GSM

Vysílač a přijímač instalovaný ve vozidle v případě jakékoliv neoprávněné manipulace či odcizení vozidla umožňuje jeho dohledání a navrácení zpět majiteli. Kromě bezpečnostního využití může pomoci i v případě dopravní nehody, kdy automaticky vysílá zprávu operátorovi, který má možnost okamžitě řídit záchranné akce.

Úspěšnost tohoto systému se pohybuje okolo 98%.

kbgecnescsadkovosluzbaneuornasvuomuniversconklineusircpicpicpicpi