zabezpečení služeb na obchodních jednáních a společenských akcích

Zajištění bezpečnosti bude provedeno dle povahy konkrétní akce.

Zajišťujeme

  • pořadatelskou službu pro slavnosti, rauty, recepce apod.
  • poředatelskou službu pro obchodní jednání, setkání akcionářů, s kontrolou osob
  • vyklízení obsazené budovy na žádost majitele či na základě exekučního titulu
kbgecnescsadkovosluzbaneuornasvuomuniversconklineusircpicpicpicpi